ÇEVRE POLİTİKASI


Tüm faaliyetlerimizde sürekli iyileştirme araçları ve uygun teknolojileri kullanarak, önleyici bir yaklaşımla çevreyi korumak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI


Üretim faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmek ve bu hedef doğrultusunda sağlıklı bireylerin ve iş gücünün oluşturulmasına yönelik sorumluluğumuzu yerine getirmek.